รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2561 (PDF) 

ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ กรุณาติดต่อที่ คุณอารยา ศรีสาพันธ์ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเอง สามารถติดต่อเพื่อขอส่งเอกสาร/หลักฐาน ทางไปรษณีย์ไทย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-4221-1064 ต่อ 1160 Email: a.srisapun@gmail.com