ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาลัย ทองธิราช เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เนื่องในกิจกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา คณะครุศาสตร์ รอบรับตรงอิสระ ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561

ภาพเพิ่มเติม