ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2560

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ  ภาคเรียนที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ที่ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ภาพเพิ่มเติม