ประกาศนักศึกษาที่ลงะเบียนเรียน วิชา การบัญชีการเงิน

 

Read more

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจชุมชน

ภาพเพิ่มเติม

Recruitment นักศึกษาคอมพิวเตอร์ โดย บริษัท ฟูจิซาว่าเทียนซัวจำกัด

ประธานบริษัท ฟูจิซาว่า เทียนซัว จำกัด พร้อมศิษย์เก่ารุ่นพี่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งเป็นพนักงานปัจจุบัน เข้าคัดเลือกและสรรหานักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่กำลังจะจบการศึกษา เพื่อเข้าร่วมทำงานในองค์กร ตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ โดยบริษัท ฟูจิซาว่า เทียนซัว จำกัด เป็นบริษัทให้คำปรึกษาทางด้านการบริหารจัดการทางธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

ภาพเพิ่มเติม

การอบรมเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน โดย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดอบรมเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 และ 4 ในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 345 อาคาร 3 เพื่อมุ่งให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงมารยาทและการวางตัวในสังคม รวมถึงเทคนิคในการสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน

ภาพเพิ่มเติม

สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกจัดกิจกรรมรดน้่ำดำหัวคณาจารย์

นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกร่วมกันจัดกิจกรรมรดน้่ำดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2561 บริเวณอาคารนานาชาติ ในงานมีกิจกรรมรดน้ำดำหัว ผูกข้อต่อแขนขอพรครูอาจารย์ และประกวดนางสงกรานต์สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

ภาพเพิ่มเติม

งานรดน้ำดำหัวขอพรคณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี

ภาพเพิ่มเติม