ร่วมโหวต MS Fresher 2018 ตำแหน่ง Popular Vote 2018

ร่วมโหวต MS Fresher 2018 ตำแหน่ง Popular Vote 2018
กติกา
1 Reaction = 1 คะแนน
1 Share = 5…

โพสต์โดย สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เมื่อ วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2018

ร่วมโหวต MS Fresher 2018 ตำแหน่ง Popular Vote 2018
กติกา
1 Reaction = 1 คะแนน
1 Share = 5 คะแนน…

โพสต์โดย สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เมื่อ วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2018

ประชุมคณาจารย์ บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมคณาจารย์ บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง 334 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยอุดมศึกษาระดับชาติ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยอุดมศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง 334 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพเพิ่มเติม

โครงการบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561

โครงการบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561

ภาพเพิ่มเติม

โครงการจัดการเรียนการสอนด้วย Google Classroom

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการจัดการเรียนการสอนด้วย Google Classroom ให้กับคณาจารย์ ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (353) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ภาพเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา2561
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ที่ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ภาพเพิ่มเติม