UDRU STAFF GAMES

กีฬาสัมพันธ์คณาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 1 UDRU STAFF GAMES ขบวนพาเหรดและแข่งขันกีฬาสันทนาการ ในวันศุกร์ที่ 14 ธค. 61 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ภาพเพิ่มเติม

ประกาศงดการเรียนการสอนรูปแบบพิเศษ วันที่ 15-16 ธ.ค. 61

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

โครงการ MARKETING PLAN CONTEST 11

โครงการประกวดแผนสื่อสารการตลาดเชิงกิจกรรม โดยนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดได้มีโอกาสฝึกทักษะในการจัดกิจกรรมทางการตลาดหรือ Event (อีเว้นท์) นอกจากการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี และได้มีโอกาสคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการแข่งขัน MARKETING PLAN CONTEST 11 ซึ่งจัดโดย บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ในเครือฮอนด้าในประเทศไทย 

ภาพเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2561

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ที่จะออกฝึกงานภาคเรียนที่ 2/2561 ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น ณ หอประชุมเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ยุพาลัย ทองธิราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิด และ คุณวสันต์ พยัฆกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาดฯ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรให้ความรู้

ภาพเพิ่มเติม

คณบดีมอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาลัย ทองธิราช คณบดี พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับนายณัฐฤตย์ มลิวัลย์ เจ้าของตำแหน่งเทพบุตรผ้าหมี่ขิดอุดรธานี ปี 2561