โครงการเตรียมความพร้อม สาขาวิชาการบัญชี

ประกาศแจ้งเตือนหลีกเลี่ยงเส้นทาง

ร่างประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนรวม 324, 334

ร่างประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนรวม 324, 334 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แบบฟอร์มกรอกราคา

แบบรูปรายการ

ราคากลาง

แบบวิจารณ์ หรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างประกาศประกวดราคาฯ 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

กำหนดการกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข้าหอพักวันที่ 9 กค 61

คลิกที่ภาพเพื่อขยาย