ดู ดม เดี่ยว

ดู ดม เดี่ยว ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมดอกบีป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ฟรี จำนวน 300 ที่นั้ง รับบัตรเข้างานได้ที่ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 อาคาร 3 ตั้งแต่วันที่ 21-25 มีนาคม 2561 เริ่มแจกเวลา 10.00-15.00 น. 

หมายเหตุ  กรุณาเตรียมบัตรที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับบัตรเข้าชม ดู ดม เดี่ยว  เช่น  บัตรประจำตัวบุคลากร  บัตรประจำตัวนักศึกษา เป็นต้น

**ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกบัตรเฉพาะบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเท่านั้น** 

ฝากคำถามถึงพี่โน้ส ได้ที่นี่คลิกเลยครับ

การรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำรวจรายวิชาที่เปิดกรณีพิเศษ

**สำรวจรายวิชาที่เปิดกรณีพิเศษ**
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3/2560 (SUMMER)
นักศึกษาสามารถลงชื่อขอเปิดรายวิชากรณีพิเศษ
ได้ที่ หน้าห้องสำนักงานคณะฯ ชั้น2
ตั้งแต่วันนี้ – 18 เม.ย. 2561 เท่านั้น
——————————
ประกาศรายวิชาที่เปิด ในวันที่ 27 เม.ย. 2561
——————————
**เฉพาะรายวิชาของคณะเท่านั้น**

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 15 มีนาคม 2561

ภาพเพิ่มเติม

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมถ่ายภาพกับบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ภาพเพิ่มเติม

กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่เซ็นทรัล พลาซ่า อุดรธานี

ภาพเพิ่มเติม

พิธีซ้อมรับปริญญา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

พิธีซ้อมรับปริญญา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2561

ภาพเพิ่มเติม