ใบสมัครเข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้า MS Market : แหล่งเรียนรู้สู่ผู้ประกอบการ

ใบสมัครเข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้า MS Market : แหล่งเรียนรู้สู่ผู้ประกอบการ  ณ บริเวณเวที MS (ข้างอาคาร 2) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Download และส่งเอกสารการสมัครได้ที่ Email: a.srisapun@gmail.com หรือติดต่อที่สำนักงานคณะ

Download ใบสมัครสำหรับสมัครเข้าร่วม

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบหลังการอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ 3 และตารางสอบในวันพุธที่ 26 กย.2561

รายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบหลังการอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ 3 ในวันพุธที่ 26 กย.2561
Download รายชื่อผู้มีสิทธิสอบหลังอบรม_ระดับ 3 (PDF)

 
ตารางสอบ ระดับ 3 วันที่ 26 กย.2561
Download ตารางสอบ ระดับ 3 วันที่ 26 กย 2561 (PDF)

ประกาศรายชื่ออาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 1/2561

ประกาศรายชื่ออาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 1/2561

Download รายชื่ออาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  1/2561 (PDF)

ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวด ดาว-เดือน มหาวิทยาลัยฯ

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ MSE-TEST

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ MSE-TEST  เมื่อวันที่ 22-23 กันยายน 2561 ที่อาคาร 2

ภาพเพิ่มเติม

ปัจฉิมนิเทศสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

ปัจฉิมนิเทศสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ที่ ห้อง 314 อาคารคณะวิทยาการจัดการ

ภาพเพิ่มเติม

โครงการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พจนศิลป์ ปี 3” ปี 2561