เปิดรับบทความวิจัย และบทความวิชาการ เข้ารับการพิจารณา เพื่อตีพิม์ในวารสารวิทยาการจัดการ

วารสารวิทยาการจัดการ ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการ เข้ารับการพิจารณา เพื่อตีพิม์ในวารสารวิทยาการจัดการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้และส่งไฟล์ต้นฉบับได้ที่นี่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
อีเมล : msudru.journal@gmail.com