สาขาวิชาการเงิน

การแข่งขันตอบปัญหาทางการเงิน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 9)

ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา  8.30-12.00 น.  ณ ห้อง  335 , 336 และ 337  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

วิธีการรับสมัคร

เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป แต่ละโรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนเข้าแข่งขันได้เพียง 5 คน/โรงเรียน
หมดเขตส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2560  สามารถส่งใบสมัครได้ 6 ช่องทาง คือ
1. สมัครด้วยตนเอง ที่คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 3) ชั้น 2 ห้องสำนักงานคณะ
2. ส่งใบสมัครทางโทรสาร (FAX) หมายเลข 042-211069
3. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์  ดาวน์โหลดใบสมัครแล้วส่งมาที่

สาขาวิชาการเงิน เลขที่ 64 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ถนนทหาร  ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 41000

4. ส่งใบสมัครทางอีเมล์ที่ fn.udru@gmail.com
5. สมัครผ่านออนไลน์ได้ที่ ms.udru.ac.th หรือ  คลิกที่นี่
6. ส่งใบสมัครผ่าน Line ที่ Lind ID : supak-aom

(ถือวันที่ในใบสมัครที่ส่ง FAX หรือวันที่ประทับตราของทางไปรษณีย์)
สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบได้ทาง Facebook : Finance UDRU หรือ ที่นี่ 
เมื่อสมัครเสร็จแล้ว หากตรวจพบรายชื่อ สกุล ผิดไม่ตรง หรือไม่มีรายชื่อ ให้แจ้งผ่านทาง Facebook หรือ Line หรือ Email ตามที่แจ้งไว้ด้านบน หรือ แจ้งผ่านโทรศัพท์มือถือ  0896211617

 

หมายเหตุ  
1. หากมีการเปลี่ยนตัวผู้เข้าสอบแข่งขัน หรือคุณครูผู้ควบคุมทีม กรุณาแจ้งก่อนล่วงหน้า อย่างน้อย        2 วัน เพื่อการจัดเตรียมใบเกียรติบัตรให้ถูกต้อง  
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เข้าแข่งขันในวันจริง

 

Important!

สมัครแข่งขันออนไลน์

          การจัดกิจกรรมที่ผ่านมาของสาขาวิชาการเงิน มีข้อผิดพลาด ปีนี้ได้นำข้อผิดพลาดดังกล่าว นำมาปรับปรุงแล้ว ถ้าหากมีข้อบกพร่องอันใด สาขาวิชาการเงินยินดีน้อมรับ และสามารถส่งข้อความ หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมโดยตรงที่ fn.udru@gmail.com

ขอบพระคุณโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และที่เคยร่วมกิจกรรมที่ผ่านมาทุกปี

 

 


ภาพกิจกรรมปี 2560