สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

โครงการ ค้าปลีกสร้างสรรค์ วันวิทยาศาสตร์ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ 60
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

กำหนดการแข่งขัน

 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 – 17.00 น

 

สถานที่

ห้อง 341 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

ช่องทางการสมัคร

1.Download ใบสมัครแข่งขันหมากล้อม กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และส่งใบสมัคร มาที่

           สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี      
            64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง  อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 

2.สมัครออนไลน์ โดยกรอกรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ ได้ที่นี่

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

FB สาขาวิชาการจัดการธรุกิจค้าปลีก
โทรสอบถาม อ.อนาทินี จาปุรี   เบอร์โทร 0981026915

 

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560