สาขาวิชาการตลาด

โครงการ Marketing Fair

เชิญชมการแสดง ร่วมกิจกรรม ร่วมเล่นเกมส์  ซื้อสินค้าจากนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560  
ที่ถนนหน้าอาคาร 3