สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

โครงการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันวิทยาศาสตร์ – ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ ประจำปี 2560  (ครั้งที่ 9)

จัดโดย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ  ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560

เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นไป ถึงวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560

วิธีการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน โดยการสมัครออนไลน์ และตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครได้ทางเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ  http://ms.udru.ac.th  

 

การจัดการแข่งขัน (รายละเอียดตามกำหนดเวลาการแข่งขัน)

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังนี้

     รอบที่ 1  (รอบคัดเลือก)       ข้อสอบปรนัย จำนวน 40 ข้อ เวลา 30 นาที

     รอบที่ 2  (รอบชิงชนะเลิศ)     เป็นการถาม-ตอบ สดบนเวที ด้วยข้อคำถาม จำนวน 10 ข้อ

(โดยคัดจากทีมที่ทำคะแนนได้สูงสุดของรอบที่ 1 จำนวน 10 ทีม)

โดยทีมที่ผ่านรอบชิงชนะเลิศ จำนวน 5 ทีม แบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ 1, รองชนะเลิศอันดับ 2, รางวัลชมเชยอันดับ 1 และรางวัลชมเชยอันดับ 2

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม ทีมละ 2 คน

 

 

ติดตามและตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2559 ที่นี่

 


 

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน

1.1 โครงการตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ม.ปลาย ครั้งที่ 6 (4) 1.2.โครงการตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ม.ปลาย ครั้งที่ 6 (4) 1.3 โครงการตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ม.ปลาย ครั้งที่ 6 (3) 1.4 โครงการตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ม.ปลาย ครั้งที่ 6 (4) 1.5 โครงการตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ม.ปลาย ครั้งที่ 6 (4) 1.6 โครงการตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ม.ปลาย ครั้งที่ 6 (4)