ก.ค. 21

กิจกรรมสาขาวิชา

หนังสือเรียนเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ อบรม และชมนิทรรศการ

Download หนังสือเชิญส่งนักเรียน-นักศึกษาร่วมกิจกรรม-วันวิทยาศาสตร์ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ ปี 2560

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

โครงการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันวิทยาศาสตร์ - ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ ประจำปี 2560  (ครั้งที่ 9) จัดโดย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ  ณ ห้องประชุมคณะ...

สาขาวิชาการบัญชี

โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี สำหรับครูผู้สอนบัญชี ผู้ทำบัญชี ศิษย์เก่า นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป วันวิทยาศาสตร์-ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ ประจาปี 2560 จัดโดย สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ม...

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

โครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ “ดูดีได้ด้วยตัวเรา” สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   ระยะเวลาในการฝึกอบรม         &nbs...

สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด

โครงการประกวดการนำเสนอสินค้า โดยสาขาวิชาการสื่อสารการตลาด ในงานราชภัฏอุดรธานีวิชาการ  2560   รายละเอียดและข้อกำหนดของสินค้า          1. สินค้าที่ส่งเข้าประกวดจะต้องร...

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

โครงการ ค้าปลีกสร้างสรรค์ วันวิทยาศาสตร์ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ 60 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   กำหนดการแข่งขัน  วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 8.3...

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

โครงการการแข่งขันการแสดงบทบาทสมมติเป็นมัคคุเทศก์ชวนเที่ยวบ้านเกิด  “ท่องเที่ยวชุมชน.....เก๋ไก๋สไตล์ขาเลาะ” สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   สถานที...

สาขาวิชาการตลาด

โครงการ Marketing Fair เชิญชมการแสดง ร่วมกิจกรรม ร่วมเล่นเกมส์  ซื้อสินค้าจากนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560   ที่ถนนหน้า...

สาขาวิชาการเงิน

การแข่งขันตอบปัญหาทางการเงิน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 9) ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา  8.30-12.00 น.  ณ ห้อง &nbs...

Download สูจิบัตรปี 2560

Download สูจิบัตรปี 2560 คลิกที่นี่    กิจกรรมอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  - คณะครุศาสตร์ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์ - คณะเทคโนโลยี - สำนักวิทยบริการแ...